as ek 21 jaar oud word gaan ek met haar trou.
Edith, by jou graf het ek vir jou gebuig.
Kyk asseblief na die twee girls hier van my binne huis. En ek met my hoed.
Ek is die een met die hoed.
Ek het hom gesing. In standerd ses, ek dink.