So dring Sheryl daarop aan om vir my ‘n song te sing…