Hierdie beeld, hierdie intense teenwoordigheid, is bloot ‘n wye stom soos wat dit my hart, my siel, my menswees, bloot laat kramp en krimp. So bang vir die verlies daarvan. Mag dit langer dan ek leef. Met ‘n mens wat voor dit sal bly skilfer.