Hy was broos. Hy het dinge gevoel. Hy het na dinge verlang. Hy het geweet van die groot dapperte van broosheid. Hy het daarvan gesing.