Gerry, baie onverantwoordelik om so te gesing het. Kinders met die Karoo in hulle se gesig was ‘gullible’ verby.