Sy het so gesing. Ek was, via my pater familias, ingetrek om na hierdie gang van musiek te luister.

Ek was jonk. Maar Elisabeth het gesing. En my se hart het bloot gekrimp soos dit nie kon keer om te rek nie.