Mense moet hulle eie paaie stap. Almal. Ek ook.

Dit was 1979. Ek het ernstiglik gestudie. Ek het die mense bekyk. Myne. Die ander ook.

Ek moes inval. Of nie. Ek het eintlik nie ‘n keuse gehad nie.

Eerlike protes. Bob Dylan. So gese op daardie oggend in die kerk –

May you stay forever young.

Met die uitstap.