Dierbare Dames, Geagte Here,

Ek het nuus vir julle. Julle, gaan ook, soos ek, skielik weet jy is flippin oud. Op ‘n dag wat iemand ‘n verjaarsdag gedoop het. Dom donner. Spieels, spieels, is vuil varke. Slaan hulle met ‘n plooivoorkop.

So, ek het geskerm teen die blou van die oggendlig, so, ek het die dag soos ‘n brawe man gevat. Van dinge, van mense, veral van een, van daardie een, probeer vergeet. Gewonder oor dinge. Wyer dan vandag. En gister. En eergister. En oormore.

Maar Bob vat nie stront nie. Bob Dylan sing Wigwam met sy volle hart. En hy vang my in die omvang van sy sang. Essensiele verlang. En die groot verloor. More wat na gister, en die hoop van oormore, soos ‘n kleuter, verlang.

More wat weet, van die groot vergeet. Die groot verloor. Verlange, wat niemand mooi finaal, met inhoud wat tril soos dit probeer grootpad hou, reg kan spel nie.

Reg, sal kan spel nie. Druip. Hoeveel letters het druip? En tragiek?

Wim van der Walt