En so hardloop onse mense deur die lewe. Met verlange die groot Koran, ‘n Bybel. ‘n Talmud. Eksistensie wat na rus, na vrede, na vreugde wat huil van heilige lekkerte, verlang.

Maar laat die mense. die manne, die vroue, vir ons wyd sing. Songs. Wat vir ons met bewerige voete en onseker vingers miskien ietwat vorentoe kan vat.

Vroeg oggend. die slaaplyf stil sag armvat, die ronding, die daarwees van ‘n warmverlange. Die dankbaarte van menswees wat lyfgee ‘n bietjie nader en nader, soos dryfdruppels laat skuif.

Maar dit kan net. As die mens jou mens is. As die mens jou mens is. Aan ‘n ander vel kan jy nie met heiligheid vat nie. Dit is net daardie vel, wat jou na Jerusalem en Woodstock en San Francisco laat verlang. Jerusalem. En Woodstock. En San Francisco.

Sing Scott.

Wim van der Wa;t