Sy, Dolores, Dolores O’Riordan, het gesukkel. Baie siel, baie stem, baie ‘presence’, saam met die Cranberries gekook. maar die duiwel in die bloed het haar agtervolg. Orals. Oralste. En toe, alleen in ‘n hotelkamer, alleen, in die London Hilton on Parklane Hotel, net sy en bottels drank langs die bad. Toe verdrink Dolores in die badwater daai nag. Meer vroeg oggend waarskynlik. Beskonke van alkohol het sy finaal weggeskink.

Her name comes from the Latin word Dolor. Tear – Pain – Sorrow. On the 6th of September 1971 she was born. With that name. It was an apt choice. Her tears most likely mingled with the finally bath water in that hotel room. Drinking. Then drowning. It all ended on the 15th of January 2018. Te Amamus, Dolores.