Augustus breek krakerig uit die koue van Julie se hel

Augustus skinder oor al die kabels wat die winter van mense gesteel het

Augustus hoor van nuwe Gauteng onluste en hou die lob van ‘n hart vas

Augustus word vertel dat die regering sterk staan teen alles en nog wat

Augustus is op party plekke die maand van suiwerende winde

Augustus is op ander plekke bitter bleek van te veel verbale braak

Augustus huiwer tussen huil en die rug van ‘n muil

Augustus word gesê is die einde van die winter

Winter het net ses letters

Sê die kwynende verstomde verlate woordeboek

Wim van der Walt